• บล็อคหนังสือนี้ทำขึ้นเพื่อเป็นวิทยาทาน-หนังสือไม่มีวางจำหน่ายแล้วค่ะ
  • ไม่อยากตกที่นั่งเดียวกับครอบครัวดิฉัน โปรดช่วยกันลงชื่อสนับสนุนร่างพ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ... ได้ที่ลิงค์นี้ www.change.org/injuryact

WHO องค์การอนามัยโลกมองเรื่องนี้อย่างไร

องค์การอนามัยโลก (WHO) ตระหนักถึงปัญหานี้ และเห็นว่าต้องการ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบอย่างมาก ที่จะป้องกันการตายโดยไม่สมควรตาย จึงได้ริเริ่มโครงการ Patient for Patient Safetyโครงการความปลอดภัยของคนไข้โดยคนไข้มีส่วนร่วมดูข้อมูลอ้างอิงได้ที่http://www.who.int/patientsafety/en/

ข้าพเจ้าขอยกตัวอย่างบางบทความของ WHO ที่ประทับใจ และทำให้ข้าพเจ้าฝันทุกวัน ที่อยากให้โครงการแบบนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยของเรา เพื่อที่คนไข้ไทยจะได้ปลอดภัย จะได้ช่วยรักษาชีวิตของคนไทยได้จำนวนนับหมื่นคนต่อปี จะได้ไม่มีใครต้องต่อสู้ยาวนาน และเจ็บปวดเหมือนครอบครัวของข้าพเจ้าอีกสามารถลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจได้อย่างมหาศาล หมอดี ก็จะได้ทำงานอย่างมีความสุขมากขึ้นปัญหาการฟ้องร้องก็จะไม่เกิด หมอกับคนไข้จะได้ความสงบสุขร่วมกันอีกครั้ง

Partners in advancing safe and compassionate care
การส่งเสริมให้เกิดการดูแลคนไข้ที่ปลอดภัย และเห็นอกเห็นใจกันในขณะนี้ ในหมู่พวกแพทย์และสาธารณสุขระดับนานาชาติ มีการพูดถึงมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องการใช้ระบบคนไข้เป็นหลัก ในการดูแลคนไข้ที่เป็นระบบคนไข้และญาติจะถูกรวมในฐานะผู้มีส่วนร่วม ในการพัฒนาความปลอดภัยของคนไข้ คนเหล่านี้มีความสำคัญแก่ระบบ คือการนำเสนอเรื่องความเสียหายที่ป้องกันได้ ที่เกิดจากการรักษาพยาบาล และผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชีวิตเขา

WHO-“
เรารู้สึกเป็นหนี้บุญคุณบุคคลเหล่านี้ เสียงของคนไข้และครอบครัว ที่ทุกข์ทรมานจากความเสียหายที่ป้องกันได้ เป็นแรงผลักดันที่มีพลัง สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ทั่วโลก ที่ตั้งใจจะแรกสุดไม่ทำอันตรายเฟิร์สท์ ดู โน ฮาร์ม อย่างไรก็ตาม คนไข้มีอะไรที่จะให้มากกว่าที่จะเป็นเสียงนกเสียงกา สำหรับผู้ให้บริการทางการแพทย์ หรือผู้บริหาร หรือผู้กำหนดนโยบายทางการแพทย์ เพราะคนเหล่านีคือเหยื่อของความผิดพลาดทางการแพทย์ที่น่าเศร้าใจ

การมองว่าคนไข้และครอบครัวคนไข้ไม่ได้ช่วยอะไร หรือเป็นศัตรู เป็นการผลักดันให้ออกห่างจากการทำงานที่มีประโยชน์ถูกต้อง ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบ เพื่อความปลอดภัยของคนไข้ในอดีตที่ผ่านมา และเป็นการสร้างความกลัวในหมู่แพทย์ คนไข้และญาติมีความต้องการและความจำเป็นเมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้น เราต้องรับรู้ว่าบางสิ่งได้ผิดพลาดไป และเราต้องการให้ผู้ให้บริการทางการแพทย์เปิดใจ และร่วมมือกับเราในการสอบสวนหาสาเหตุ ถึงรากเหง้าที่เป็นต้นเหตุความผิดพลาด

ข้าพเจ้าและเครือข่ายฯ พยายามเรียกร้อง ให้แพทยสภาเปิดเผยตัวเลขคนเจ็บคนตายจากความผิดพลาดทางการแพทย์ เพื่อป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดอีกหรือเกิดน้อยลง ตามโครงการของ WHO นี้ แต่ข้าพเจ้าเป็นได้แค่ตัวตลก ทุกคนเงียบและไม่ยอมเปิดเผยกันเสียที กรรมของสังคมไทย หรือพวกเราจะปล่อยเอาไว้อย่างนี้ข้าพเจ้าขอเรียกร้องให้ทุกคนในสังคมไทย ที่วันหนึ่งต้องเป็นคนไข้ ช่วยกันออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลไทยเปิดเผยตัวเลขความผิดพลาด แล้วนำโครงการดี นี้มาใช้เพื่อความปลอดภัยของพวกเรา ลำพังข้าพเจ้ากับสมาชิกในเครือข่ายฯ คงไม่มีแรงมากพอที่จะทำให้สำเร็จได้ต้องไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัว หรือมองว่าเป็นเรื่องที่กระทรวงต้องจัดการ เราต้องลุกขึ้นมามีส่วนร่วม ที่ผ่านมาเราฝากความหวังและปล่อยให้คนอื่นจัดการชีวิตเรา พวกเราถึงต้องตกที่นั่งกลืนไม่เข้าคายไม่ออกอย่างทุกวันนี้

No comments:

วันฟังคำพิพากษาศาลฎีกา คดีฟ้องรพ.พญาไท 1 ครั้งแรก (ศาลยกฟ้องหมดอายุความ)

วันฟังคำพิพากษาศาลชั้นต้น คดีฟ้องรพ.พญาไท 1 ครั้งที่สอง ศาลพิพากษาว่าหมดอายุความและฟ้องซ้ำ