• บล็อคหนังสือนี้ทำขึ้นเพื่อเป็นวิทยาทาน-หนังสือไม่มีวางจำหน่ายแล้วค่ะ
  • ไม่อยากตกที่นั่งเดียวกับครอบครัวดิฉัน โปรดช่วยกันลงชื่อสนับสนุนร่างพ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ... ได้ที่ลิงค์นี้ www.change.org/injuryact

วิธีขอสำเนาเวชระเบียน

เวชระเบียน..คือประวัติการรักษาพยาบาล ประกอบด้วย รายงานหมอ, รายงานพยาบาล, รายงานการให้ยา, รายงานการผ่าตัด, ฟอร์มปรอท, ฟิล์ม+ผลเอกซ์เรย์, ผลแล็ป ฯลฯ คนไข้บางคนมีเอกสารหนาปึก หากรักษานานและอาการหนัก บางคนมีไม่กี่แผ่นหากโรคที่เป็นไม่สลับซับซ้อน

สถานพยาบาลจะเก็บเวชระเบียนไว้อย่างน้อย 5 ปีก่อนทำลาย (แต่ถ้ามีเรื่องกันไม่มีสิทธิทำลาย) คนไข้มีสิทธิที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารในเวชระเบียนที่เกี่ยวข้องกับตนเองหรือญาติ ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ, พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พศ.2540, พรบ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541, และตามคำประกาศสิทธิผู้ป่วยข้อที่ 9 (ติดไว้ตามเคาน์เตอร์คลีนิกหรือโรงพยาบาลทุกแห่ง)

ทั้งนี้ต้นฉบับเวชระเบียนเป็นสมบัติของโรงพยาบาล คนไข้หรือญาติมีสิทธิขอคัดถ่ายสำเนาได้เท่านั้น

คงไม่มีคนไข้คนไหน..เดินเข้าไปรพ.เพื่อขอเวชระเบียนมาอ่านเล่น เพื่อประเทืองปัญญา เท่าที่เห็นจะมีคนไข้ 2ประเภทจำเป็นต้องใช้เวชระเบียน
  1. คิดว่าตนเองหรือญาติได้รับความเสียหายจึงขอเพื่อนำไปตรวจสอบ
  2. ใช้ในการรักษาต่อที่รพ.อื่น
วิธีขอเวชระเบียน
1. ขอด้วยวาจา

2. เขียนจดหมายถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมแนบหลักฐานแสดงตัวว่า เป็นผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วย หากไม่ยอมให้ ให้เขียนจดหมายตามเรื่องอีก 2 ครั้ง ทุกครั้งควรให้เวลาเขา 3-7 วัน ทุกครั้ง (ส่วนใหญ่มักขอไม่ได้, ให้ไม่ครบ, ดึงส่วนสำคัญออก)

3. หากยังไม่ได้ ให้ร้องเรียนหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้
3.1. แจ้งความ (บางที่ก็ให้เลย, บางที่ก็ไม่ให้ หากโรงพักมีความสัมพันธ์อันดีกับโรงพยาบาล)

3.2. ถ้าเป็นสถานพยาบาลของรัฐให้ร้องเรียนคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักนายก รัฐมนตรี อยู่ในทำเนียบรัฐบาล ขั้นตอนอาจใช้เวลานานประมาน 1 เดือน ถ้ายังไม่ยอมให้หรือได้ไม่ ครบ ก็ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อได้อีกครั้ง

3.3. ถ้าเป็นสถานพยาบาลของเอกชน ให้ร้องเรียนที่กองการประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข

3.4.
หากทำทุกวิถีทางแล้วยังขอไม่ได้ ให้ “ฟ้องศาล” เพื่อขอเวชระเบียน


ตัวอย่างการขอเวชระเบียน (สั้น ๆ ให้ได้ใจความ)

รพ.รัฐ
กระผมนายคนไข้ ชั้นยอด เป็นบิดาของด.ช.ผู้ป่วย ชั้นยอด ขอใช้สิทธิตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ, คำประกาศสิทธิผู้ป่วยข้อที่ 9, และพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ขอคัดถ่ายสำเนาประวัติการรักษาพยาบาล ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับดช.ผู้ป่วย ชั้นยอด ทั้งนี้กระผมยินดีเสียค่าใช้จ่ายที่ทางรพ.จะเรียกเก็บ //จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

รพ.เอชน
เขียนเหมือนกัน แต่ให้อ้างคำประกาศสิทธิผู้ป่วยข้อที่ 9, และพ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541

อย่าลืมแนบสำเนาบัตรปชช. และหลักฐานที่แสดงว่าเราเกี่ยวข้องอะไรกับผู้เสียหาย

หากยื่นด้วยตนเอง
ต้องทำสำเนา 1 ฉบับให้ทางรพ.เซนต์รับ เวลาตามเรื่องหรือร้องคณ.กก.ข้อมูลข่าวสารฯ จะได้มีเอกสารอ้างอิง

หากส่งทางไปรษณีย์
ให้ส่งแบบ “ลงทะเบียนตอบรับ” เท่านั้น เมื่อรพ.เซนต์รับเอกสารแล้วไปรษณีย์จะนำใบตอบรับมาส่งให้เรา ให้เก็บไว้กับสำเนา เวลาตามเรื่องหรือร้องกองการประกอบโรคศิลปะ ที่อยู่ในกระทรวงสธ.จะได้มีเอกสารอ้างอิง แต่อย่าหวังสูงเพราะกองประกอบฯ เขาไม่เคยให้คนไข้ถ่ายสำเนาจากเขาแม้แต่รายเดียว เขาเอาไว้ดูเอง เพื่อ....? อ่านบันทึก เรื่อง หมอคะ..ไตหนูหายไปไหน? แล้วจะเห็นปัญหา

หากขอไม่ได้ ทางรพ.เงียบ ก็ติดตามเรื่องสัก 1-2 ครั้งห่างสัก 1 อาทิตย์ หากขอไม่ได้จริง ๆ ก็ร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือพึ่งศาล

ปัญหาที่พบ
เวชระเบียน คือหลักฐานเดียวในที่เกิดเหตุ แต่อยู่ในมือสถานพยาบาล ขอยากแค่ไหน กฎหมายที่มีไม่มีประสิทธิภาพในการบังคับใช้อย่างไร สถานพยาบามักปฏิบัติอย่างไรเมื่อมีผู้เสียหายขอสำเนาเวชระเบียน

1.1. ทำรายงานสรุปให้ 1-2 แผ่น มักเป็นเท็จขัดต่อข้อเท็จจริง

1.2. ให้บางส่วน ไม่ครบ ดึงส่วนสำคัญออก กว่าจะร้องเรียนผ่านหน่วยงานก็ใช้เวลานาน เอื้อให้มีการแก้ไขต้นฉบับ ยากแก่การตรวจสอบ

1.3. การแจ้งความเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปขอเวชระเบียนให้ มักเป็นไปด้วยความลำบาก เพราะตำรวจก็มักไม่รู้เรื่องการแพทย์ และปกติโรงพักกับโรงพยาบาลมักมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

1.4. อ้างว่าหาย

1.5. ท้าทายให้เอาหมายศาลไปขอ

1.6. ตั้งเงื่อนไขว่า ให้พาแพทย์ที่รู้จักไปพบ แล้วจะอธิบายให้ฟังว่าโรงพยาบาลไม่ผิดอย่างไร

1.7. อ้างคำพูดนายกแพทยสภาว่าเป็นสมบัติของโรงพยาบาลให้ไม่ได้ ทั้งที่เราต้องการคัดถ่ายสำเนา

1.8. บางแห่งบันทึกด้วยคอมพิวเตอร์ ง่ายต่อการแก้ไข

1.9. กก.แพทยสภาประกาศผ่านเว็บไซต์ ให้หมอที่มีวี่แววจะถูกคนไข้ฟ้อง ส่งเวชระเบียนให้ทีมหมอที่จบ กฎหมายของตนเองตรวจสอบก่อน

1.10. มีการอบรมวิธีเขียนเวชระเบียนป้องกันการฟ้องร้อง สอนให้นำรายงานหมอกับรายงานพยาบาลไป ไว้ในหน้าเดียวกัน ให้สอดคล้องกัน

1.11. คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารฯ เคยประชุมร่วมกับเครือข่ายฯ ยอมรับว่าไม่มีอำนาจบังคับ ไม่มี อำนาจลงโทษแพทย์ที่ไม่ยอมให้เวชระเบียนแก่ผู้ป่วย

ผู้เสียหายหลายรายขอเวชระเบียนนานหลายปี ร้องข้อมูลข่าวสารได้ครั้งละ 1-2 แผ่น กลับไปตรวจก็ชุดเดิม ชาวบ้านอ่านไม่เป็น เสียค่าเดินทาง เสียใจ เสียความรู้สึก บางแห่งแกล้งถ่ายเอกสารให้ดำมืดให้อ่านไม่ออก จางสุดขีดก็มีมาก

มีปัญหาสารพัด ร้อยแปดพันประการ กับระบบที่กลไกการตรวจสอบล้มเหลวเช่นนี้

จะเห็นได้ว่า การมีสิทธิ..และใช้สิทธิเป็น ใช่ว่าจะเรียกร้องสิทธิได้สำเร็จเสมอไป

ก็ น่าเห็นใจหมอ ที่เวลาทำคนไข้เสียหาย ร้อยทั้งร้อยผู้บริหารไม่ให้หมอพบกับคนไข้ ผอ.จัดการเองทั้งสิ้น รพ.เอกชนบางแห่งมีฝ่ายกฎหมายดำเนินการแทนเป็นทีม ใครปกป้องผลประโยชน์รพ.ได้ นั่นหมายถึงความดีความชอบ

ผู้เสียหายในเครือข่าย เกือบทุกรายถูกแก้ไขเวชระเบียน เราจับได้มากมาย หมอหลายคนท้าทายว่า แก้เวชระเบียนติกคุกนะโทษร้ายแรง แต่ในความเป็นจริงจับได้ไล่ทันง่ายที่ไหน ต้องไปแจ้งความ กว่าจะเดินเรื่องได้ก็นาน และต้องพิสูจน์ให้ตำรวจ อัยการ ศาลเห็นอีกว่าเป็นของปลอม จะต้องหาพยาน จะต้องจ้างทนายความ ต้องใช้เงินและใช้เวลาอีกนานแค่ไหน กว่าจะได้บรรทัดฐานของสังคม

บอกตรง ๆ สู้กับคนปกติก็ปวดหัวมากอยู่แล้ว สู้กับหมอหัวหมอบางคนบางกลุ่มนี่หัวแทบระเบิด! หากมีพรบ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ หมอกับคนไข้ไม่ต้องทะเลาะกันเรื่องเวชระเบียนอีกต่อไป

No comments:

วันฟังคำพิพากษาศาลฎีกา คดีฟ้องรพ.พญาไท 1 ครั้งแรก (ศาลยกฟ้องหมดอายุความ)

วันฟังคำพิพากษาศาลชั้นต้น คดีฟ้องรพ.พญาไท 1 ครั้งที่สอง ศาลพิพากษาว่าหมดอายุความและฟ้องซ้ำ