• บล็อคหนังสือนี้ทำขึ้นเพื่อเป็นวิทยาทาน-หนังสือไม่มีวางจำหน่ายแล้วค่ะ
  • ไม่อยากตกที่นั่งเดียวกับครอบครัวดิฉัน โปรดช่วยกันลงชื่อสนับสนุนร่างพ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ... ได้ที่ลิงค์นี้ www.change.org/injuryact

เครือข่ายฯ เรียกร้อง..อะไร..?


พวกเราคือเหยื่อของความผิดพลาดทางการแพทย์
ที่ถูกปกปิดไว้

เครือข่ายฯ เรียกร้อง..อะไร..?
เราทำเพื่อสังคมส่วนรวม...เพื่อหมอและคนไข้ทุกคน

1. เวชระเบียน เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นผู้ป่วยหรือญาติต้องขอถ่ายสำเนาได้ทันทีโดยไม่มีเงื่อนไข ขอให้มีการแก้ไขกฎหมาย ให้มีบทลงโทษทางอาญาหากมีการแก้ไข ทำลาย หรือปิดบังซ่อนเร้น เพราะเวชระเบียน เปรียบเสมือนหลักฐานในที่เกิดเหตุ คือสิ่งเดียวที่จะตรวจสอบได้ว่าหมอได้ทำอะไรไปบ้างกับชีวิตและร่างกายของเรา

2. องค์กรกลาง ให้รัฐจัดตั้งองค์กรกลาง เพื่อทำหน้าที่พิสูจน์ถูก-ผิด, และนำระบบอนุญาโตตุลาการมาใช้ ในการตัดสินให้ค่าชดเชยที่เป็นธรรม (ไม่ต้องมีการฟ้องร้อง)

3. กองทุนชดเชยความเสียหาย ขอให้มีการจัดตั้งกองทุนชดเชยความเสียหายที่เป็นธรรม ทั้งของร.พ.รัฐและร.พ.เอกชน จะชดเชยมากน้อย ให้ขึ้นอยู่กับระดับความเสียหาย ที่จะตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการ

4. เปิดเผยความผิดพลาด เรียกร้องให้นำความผิดพลาด ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วโดยองค์กรกลาง ทำ เป็นสถิติ แล้วนำไปเป็นบทเรียนสอนหมอ และให้ความรู้กับสังคมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดขึ้นอีก ตามโครงการ”ความปลอดภัยของคนไข้โดยคนไข้มีส่วนร่วม”(Patient for Patient Safety) ของ องค์การอนามัยโลก (WHO) ซึ่งจะเป็นการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพแพทย์ และสามารถลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจได้อย่างมหาศาล (คนไข้ก่อนเสียชีวิตอยู่ ICU ค่าใช้จ่ายต่อหัวคิดต่ำ ๆ 1 แสนบาท แล้วหากเป็นหมื่นคนรัฐจะสิ้นเปลืองงบประมานเท่าไหร่)

5. เพิ่มรายได้ให้บุคลากรทางการแพทย์ นำเงินที่ไม่ต้องสูญเสียในข้อที่ 4 ไปเพิ่มรายได้ให้บุคลากรทางการแพทย์, นำไปเป็นกองทุนชดเชยความเสียหาย, นำไปพัฒนาความรู้ความสามารถให้บุคคลากร, ฯลฯ

ข้อที่ 2, 3, และ 5 นั้น หลายหน่วยงาน หลายท่าน ได้คิด ได้พูดกันมานานแล้ว แต่ยังไม่มีการทำให้เป็นจริง ส่วนข้าพเจ้านั้นฝันทุกวันว่าหากประกอบกับข้อที่ 1 และ 4 ด้วยแล้ว จะเป็นการแก้ปัญหาได้เบ็ดเสร็จอย่างเป็นระบบ ปัญหาการฟ้องร้อง, หมอลาออก, ปัญหาความผิดพลาด ก็จะค่อย ๆ ลดลงไปในที่สุด มีความสุขด้วยกันทุกฝ่าย และยังฝันต่อไปอีกว่า ต่อไปต่างประเทศต้องบินมาดูงานบ้านเราอีกด้วยต้องามัยโลก-ient sายวีสียบุคค

ขอเรียกร้องให้...นศ.แพทย์ นศ.พยาบาล บุคคลากรทางการแพทย์แพทย์ที่ถูกฟ้อง....กำลังจะถูกฟ้อง..และยังไม่เคยถูกฟ้อง..รวมทั้งคนไทยทุกคน ที่วันหนึ่งท่านต้องเป็นคนไข้ ร่วมกันออกมาเรียกร้อง..ร่วมกับเครือข่ายฯ เราต้องมีส่วนสร้างระบบใหม่ ที่เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย....ด้วยตัวของเราเอง เพื่อคนรุ่นหลังจะได้ไม่ตกเป็น “เหยื่อ” เหมือนพวกเราอีก ที่ผ่านมาเราฝากความหวัง และปล่อยให้คนอื่นจัดการชีวิตเรา พวกเราถึงต้องตกที่นั่งกลืนไม่เข้าคายไม่ออกอย่างทุกวันนี้

15 ปีที่นอนอยู่กับปัญหา วันแล้ววันเล่า...ข้าพเจ้าปรารถนา อยากให้ปัญหานี้หมดไปจากสังคมไทย หลายครั้ง....ที่ไปศาลเป็นเพื่อนผู้เสียหายด้วยกัน ข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าใจกับบรรยากาศที่มีแต่ความชิงชัง ทุกครั้งข้าพเจ้าคิดเสมอว่าจะทำอย่างไรดี ถึงจะมีระบบที่เป็นธรรมต่อทั้งฝ่ายหมอและคนไข้ ไม่ต้องมาฟ้องร้องกันอยู่อย่างนี้..เพราะ....“คงไม่มีใคร...อยากอยู่กับความเกลียดชังไปตลอดชีวิต"

No comments:

วันฟังคำพิพากษาศาลฎีกา คดีฟ้องรพ.พญาไท 1 ครั้งแรก (ศาลยกฟ้องหมดอายุความ)

วันฟังคำพิพากษาศาลชั้นต้น คดีฟ้องรพ.พญาไท 1 ครั้งที่สอง ศาลพิพากษาว่าหมดอายุความและฟ้องซ้ำ