• บล็อคหนังสือนี้ทำขึ้นเพื่อเป็นวิทยาทาน-หนังสือไม่มีวางจำหน่ายแล้วค่ะ
  • ไม่อยากตกที่นั่งเดียวกับครอบครัวดิฉัน โปรดช่วยกันลงชื่อสนับสนุนร่างพ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ... ได้ที่ลิงค์นี้ www.change.org/injuryact

ถูกรพ.พญาไท 1 ฟ้องอาญาข้อหาหมิ่นประมาท

คดีนี้ใช้เวลาต่อสู้นาน 5 ปี (สิ้นสุดแ้ล้ว)
คดีอาญาหมายเลขแดงที่ 4541/2545

22 ตุลาคม 2545
ร.พ.พญาไท 1 ฟ้องข้าพเจ้าเป็นคดีอาญา ข้อหาหมิ่นประมาท

26 เมษายน 2548 ศาลชั้นต้น พิพากษายกฟ้อง
2 ตุลาคม 2550 ศาลอุทธรณ์ พิพากษายกฟ้อง
คำพิพากษาระบุว่า "..จำเลยร้องเรียนเพื่อความชอบธรรม ป้องกันผลกระทบด้านความปลอดภัยของชีวิตและครอบครัว การกระทำของจำเลยจึงไม่มีมลความผิด.."

เมื่อคราวคดีที่ข้าพเจ้าฟ้องรพ.พญาไท 1 ยังไม่สิ้นสุด ศาลสั่งให้จำหน่ายคดีนี้ไว้ชั่วคราว ต่อมาศาลฎีกาพิพากษาให้ข้าพเจ้าแพ้คดีที่ฟ้องรพ.พญาไท 1 แล้ว ศาลจึงนำคดีนี้ขึ้นมาพิจารณาใหม่

ในวันไต่สวนมูลฟ้อง โรงพยาบาลนำตัวแทนผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งไม่เคยเกี่ยวข้องกับคดีนี้เลย มาเบิกความแค่คนเดียว รพ.พญาไท 1 เชิญคณะอนุกรรมการจริยธรรมชุดที่ 4 (จำเลยของข้าพเจ้า) จำนวน 6 คนมาเป็นพยาน แต่ไม่มีใครยอมมาศาลแม้แต่คนเดียว ทนายบอกว่าจะเชิญน.พ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา นายกแพทยสภามาเบิกความ (จำเลยของข้าพเจ้าอีกคน) ศาลท่านบอกว่าไม่ต้องเชิญมาแล้ว จะมีจำเลยที่ไหนมาเบิกความว่าตัวเองผิด แล้วท่านก็นัดฟังคำพิพากษาเลย

มีเรื่องผิดสังเกตในคดีนี้

คดีนี้ข้าพเจ้ามีคำร้องขอศาลออกหมายเรียก เวชระเบียนตัวจริง ของข้าพเจ้ากับลูก จาก ร.พ.พญาไท 1 เพราะไม่เคยเห็นตัวจริงเลย ทางพญาไท 1 ส่งแต่ของลูก ส่วนของข้าพเจ้านั้นมีหนังสือโกหกศาลว่าอยู่ที่แพทยสภา

ข้าพเจ้านำสำเนาหนังสือฉบับนั้นไปตรวจดูที่แพทยสภา ปรากฏว่าไม่อยู่ที่แพทยสภา ข้าพเจ้าไปแจ้งความไว้เป็นหลักฐาน ต่อมาเลขาธิการแพทยสภามีหนังสือแจ้งข้าพเจ้าว่า “ไม่ได้อยู่ที่แพทยสภา”

ทางโรงพยาบาลกล้าโกหกศาล เพราะอาจจะมีการแก้ไขเวชระเบียนตัวจริง ตามที่ข้าพเจ้าสงสัยเรื่อยมาหรือไม่

No comments:

วันฟังคำพิพากษาศาลฎีกา คดีฟ้องรพ.พญาไท 1 ครั้งแรก (ศาลยกฟ้องหมดอายุความ)

วันฟังคำพิพากษาศาลชั้นต้น คดีฟ้องรพ.พญาไท 1 ครั้งที่สอง ศาลพิพากษาว่าหมดอายุความและฟ้องซ้ำ