• บล็อคหนังสือนี้ทำขึ้นเพื่อเป็นวิทยาทาน-หนังสือไม่มีวางจำหน่ายแล้วค่ะ
  • ไม่อยากตกที่นั่งเดียวกับครอบครัวดิฉัน โปรดช่วยกันลงชื่อสนับสนุนร่างพ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ... ได้ที่ลิงค์นี้ www.change.org/injuryact

สู้กับหมอยากอย่างไร?


คนไทยเราตั้งแต่อดีต ยกย่องบูชาหมอเสมอ มักยกเอาไว้เป็นชนชั้นสูง แม้หมอจะอายุน้อยกว่าก็ยกมือไหว้ได้อย่างเต็มใจ ไม่ค่อยมีใครที่คิดบังอาจต่อกรกับหมอ หากไม่เหลืออดเหลือทนจริง ๆ เพราะโอกาสจะชนะหมอนั้นมีน้อย การสู้กับหมอนั้นยากมาก ยากอย่างไร มาดูกัน

(บางข้อคัดมาจากงานวิจัยของศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ..วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์)

1. ประชาชนผู้เสียหายไม่อยู่ในฐานะที่จะหยั่งรู้ได้ ว่ามีความผิดพลาดขึ้นหรือไม่ อย่างไร เพราะไม่มีความรู้ทางการแพทย์

2. เมื่อผู้เสียหายร้องสำเนาขอเวชระเบียนเพื่อนำไปตรวจสอบ ฝ่ายโรงพยาบาลมักจะไม่ให้ทันที ดึงเวลา หรือให้แต่บางส่วนและมักจะดึงเอาส่วนที่สำคัญออกไปเสีย ที่หนักที่สุดคือแก้ไขเวชระเบียน

3. ขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุข ก็จะส่งทีมไกล่เกลี่ยลงไปคุย ผู้เสียหายส่วนใหญ่มักจำใจยอมรับข้อเสนอ เพราะรู้ว่าการต่อสู้กับหมอนั้นยากมาก แม้สำเนาเวชระเบียนก็ยังขอแทบไม่ได้

4. หาแพทย์อ่านเวชระเบียนให้ หรือหาแพทย์ไปเป็นพยานในศาลยากยิ่งกว่างมเข็มในมหาสมุทร มักไม่ได้รับความร่วมมือ ปกปิด บิดเบือนข้อมูลซึ่งยากแก่การตรวจสอบ
5. พยานของฝ่ายแพทย์และโรงพยาบาลส่วนใหญ่ มักจะมาจากราชวิทยาลัยฯ ซึ่งหมิ่นเหม่ต่อการรู้จัก และเกื้อกูลกันระหว่างแพทย์เป็นอย่างยิ่ง

6. ผู้เสียหายมักหาทนายความที่เก่งทางการแพทย์ได้ยากมาก ต่างกับทางฝ่าย แพทย์มักมีเงินจ้างทนายเก่ง ๆ มีฝีมือและทำงานกันเป็นทีม ปัจจุบันมีกรรมการแพทยสภาบางกลุ่ม ตั้งทีมแพทย์ที่จบกฎหมายและทีมทนายสำหรับช่วยเหลือแพทย์ที่ถูกฟ้อง ส่งเสริมให้แพทย์ที่จะถูกฟ้อง ส่งเวชระเบียนเข้าไปให้ทีมกฎหมายตรวจสอบ แต่ขณะเดียวกันกลับให้แพทย์ทำสรุปเวชระเบียนให้คนไข้เท่านั้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นการปิดกั้นหนทางที่ฝ่ายผู้เสียหายจะได้ต่อสู้อย่างเป็นธรรม

7. ปัจจุบันฝ่ายแพทย์มีการส่งเสริมให้ฟ้องกลับผู้เสียหายมากขึ้น

8. กระทรวงสาธารณสุขมีการจ้างทนายความที่เก่งมีฝีมือ ประจำจังหวัดต่าง ๆ เพื่อช่วยแพทย์ที่ถูกฟ้อง

9. “เงิน” เป็นสิ่งสำคัญทีสุด เพราะค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ไหนจะค่าธรรมเนียมศาล ค่าทนาย ค่าใช้จ่ายระหว่างดำเนินคดี ค่าป่วยการของพยานที่ไปเบิกความให้

10. ระยะเวลาที่ต้องต่อสู้มักยาวนาน จนผู้เสียหายบางคนท้อแท้เลิกเสียกลางคัน

11. พยานหลักฐานทางส่วนใหญ่ อยู่ในความครอบครองของฝ่ายแพทย์ ง่ายต่อการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

12. ฝ่ายแพทย์มักอ้างเหตุสุดวิสัยเหตุจำเป็นและการยินยอมของผู้ป่วยที่ให้รักษา

13. ศาลมีแนวโน้มสูงที่จะเชื่อถือคำวินิจฉัยของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และแพทยสภา ซึ่งประกอบไปด้วยแพทย์ทั้งสิ้นไม่มีคนนอกอยู่เลย

14. ประชาชนไม่สามารถตรวจสอบได้ว่า ศาลมีความเข้าใจความหมายที่ถูกต้องตรงกัน กับการสื่อความของพยานหรือไม่

”สังคมปัจจุบันเป็นระบบที่ซับซ้อน ซึ่งมีผู้เข้าใจน้อย เมื่อสังคมไม่เข้าใจระบบที่ซับซ้อน ก็จะถูกระบบที่ซับซ้อนทำร้ายเอา โดยไม่มีทางต่อสู้ การที่เราจะหลุดจากการทำร้ายจากระบบที่ซับซ้อน คนไทยต้องสนใจการอ่านที่ซับซ้อนให้มาก” (นพ.ประเวศ วะสี จากหนังสือกระชากหน้ากากธุรกิจยาข้ามชาติ)

No comments:

วันฟังคำพิพากษาศาลฎีกา คดีฟ้องรพ.พญาไท 1 ครั้งแรก (ศาลยกฟ้องหมดอายุความ)

วันฟังคำพิพากษาศาลชั้นต้น คดีฟ้องรพ.พญาไท 1 ครั้งที่สอง ศาลพิพากษาว่าหมดอายุความและฟ้องซ้ำ