• บล็อคหนังสือนี้ทำขึ้นเพื่อเป็นวิทยาทาน-หนังสือไม่มีวางจำหน่ายแล้วค่ะ
  • ไม่อยากตกที่นั่งเดียวกับครอบครัวดิฉัน โปรดช่วยกันลงชื่อสนับสนุนร่างพ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ... ได้ที่ลิงค์นี้ www.change.org/injuryact

เมื่อได้รับความเสียหายทำอย่างไร?

เมื่อได้รับความเสียหายทำอย่างไร?

1. อย่าโวยวาย ตั้งสติพูดกับหมอดี ๆ ถามถึงเหตุและผล ว่าเกิดจากอะไร

2. ให้ขอพบผู้อำนวยการ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน อย่างพร้อมหน้ากัน

3. ให้ขอสำเนาเวชระเบียน (ที่รับรองสำเนา) มาเก็บไว้ เมื่อได้มาแล้วในกรณีที่เอกสารมีหลายหน้า ให้รีบเขียนเลขหน้าไว้ด้วยลายมือของเรา แล้วเย็บเล่มป้องกันการสลับหน้า เวลาไปถ่ายเอกสารจะได้ไม่สูญหาย ง่ายต่อการเช็คจำนวนหน้า

4. กรณีที่เสียชีวิตไม่ปกติและมีเหตุอันน่าสงสัย ให้นำศพส่งพิสูจน์ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ หรือสถาบันนิติเวช เพื่อจะได้รู้สาเหตุการเสียชีวิต การฉีดสารฟอร์มาลีนก่อนส่งศพไปพิสูจน์นั้น อาจไปบดบังหรือทำให้ไม่สามารถ พิสูจน์ถึงสาเหตุของการตายที่แท้จริงได้

5. เมื่อขอความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะหน่วยงานไหน ให้ทำเป็นหนังสืออย่างเป็นทางการทุกครั้ง หากส่งทางไปรษณีย์ให้ส่งเป็นแบบตอบรับ ป้องกันการอ้างว่าไม่ได้รับ แล้วเก็บใบตอบรับสีเหลืองเอาไว้ให้แนบกับสำเนาจดหมายเก็บเข้าแฟ้ม กรณีไปยื่นด้วยตนเองให้ทำสำเนา แล้วขอให้คนรับเรื่องเซ็นที่ฉบับสำเนาทุกครั้งแล้วเก็บไว้เป็นหลักฐาน ให้ถามเขาทุกครั้งว่าจะให้ติดตามเรื่องได้เมื่อไหร่ ติดต่อใคร ขอเบอร์โทรติดต่อให้เรียบร้อย อย่าลืม..! หากท่านเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ ต้องโทรไปแจ้งคนที่เราติดต่อเสมอ

6. พึงระลึกเสมอว่า “ไม่มีใครช่วยเราได้ เท่ากับเราช่วยตัวเอง” เมื่อมีคนยื่นมือมาช่วยต้องไม่ตั้งตารออย่างเดียว ต้องหมั่นติดตาม แต่ต้องระมัดระวังไม่ให้เป็นการก้าวก่าย จุ้นจ้านมากเกินไป

7. เมื่อต้องตามเรื่อง ต้องถามทุกครั้งว่าเขาสะดวกคุยกับเราหรือไม่ เขายุ่งอยู่หรือไม่ ให้เตรียมจดคำถามไว้ในกระดาษ ถามให้ตรงประเด็น ไม่ควรรำพึงรำพันมากเกินไป ต้องไม่ลืมว่าเขาไม่ได้ช่วยเราคนเดียว ความเกรงใจเป็นสมบัติของผู้ดี

8. เมื่อเริ่มต้นร้องเรียน ให้จัดแฟ้ม เรียงเอกสารตามวันที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ต้นฉบับเอกสารต่าง ๆ เก็บไว้ให้ดีอย่าให้สูญหาย ควรทำสำเนาสำรองไว้เผื่อใช้ฉุกเฉินอย่างละ 1-2 ชุดเสมอและนำติดตัวไปด้วยทุกครั้งเมื่อไปติดต่อหน่วยงาน เผื่อเขาถามอะไรจะได้หยิบขึ้นมาอ้างอิงได้อย่างทันท่วงที ไม่ต้องเสียเวลา

9. ต้องเตรียมกระดาษ ปากกา เบอร์โทรคนที่ต้องติดต่อหรือหน่วยงานต่าง ๆ ติดตัวไว้เสมอ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

10. ควรมีกระดาษจดหมาย ซองใส่เอกสาร แสดมป์ คลิปหนีบ ติดบ้านไว้เสมอ

21 สิงหาคม 2549
รวมตัวประท้ว เจ็บ ตาย พิการ
หมอไม่ยอมให้ ”สำเนาเวชระเบียน”ไม่ให้เรารู้อะไรเลย
บีบให้รับเงินเยียวยาที่น้อยนิด ที่ไม่เคยบรรเทาความเสียหายได้

ห็นใจมาก เห็นใจจัง น่าสงสาร
เราชาวบ้าน ได้ยิน จนชินหู
นานวันเข้า กลับเห็นเรา เป็น”ศัตรู”
กลายเป็นดู น่าสมเพช เมื่อขอ”เวชระเบียน”


No comments:

วันฟังคำพิพากษาศาลฎีกา คดีฟ้องรพ.พญาไท 1 ครั้งแรก (ศาลยกฟ้องหมดอายุความ)

วันฟังคำพิพากษาศาลชั้นต้น คดีฟ้องรพ.พญาไท 1 ครั้งที่สอง ศาลพิพากษาว่าหมดอายุความและฟ้องซ้ำ